Qur’ân-läsning ur Mushaf eller mobiltelefonen?

Fråga: Är det bättre att läsa Qur’ânen ur mobiltelefonen eller ur en Mushaf av papper? Vad är skillnaden?

Svar: Det finns ingen skillnad mellan dem. Bådadera är en nedskriven Qur’ân. Det är dock bättre att läsa den ur en Mushaf av den anledningen att den är till för det samt att skriften är tydligare. Det är bättre än Qur’ân-läsningen ur mobiltelefonen som dock också är tillåten.