Qur’ân-läsning under Tawâf

Publicerad: 19.09.29
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/liqa%20Afrika-6-12-1440.mp3
Tid: 26:30

Fråga: Får man läsa Qur’ânen medan man gör Tawâf?

Svar: Ja. Det är tillåtet att läsa Qur’ânen under Tawâf, ty Qur’ânen är den största erinran. Det är bara bra att läsa Qur’ânen då.