Qur’ân-läsning under menstruationsperioden

Publicerad: 2010-11-30
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (1/593)

 

Är det förbjudet för kvinnan att läsa Qur’ânen under menstruationsperioden? De lärda är oeniga.

Majoriteten säger att hon inte skall läsa den. Det är Imâm Ahmads (rahimahullâh) rättsskola.

Andra lärda säger att hon visst skall göra det då det inte finns något klart och autentiskt bevis som förbjuder henne det. I grund och botten är det inte bara tillåtet att läsa Qur’ânen utan också påbjudet.

Däremot skall man ta en mellanväg mellan dem båda och säga att det är tillåtet om hon är i behov av det för att kontrollera memoreringen, lära ut, studera eller läsa olika böner från Qur’ânen. Om hon inte är i behov av det, nöjer hon sig med Dhikr utöver Qur’ânen för att inte hamna i meningsskiljaktigheter.

Denna åsikt är närmast sanningen, nämligen att hon endast läser Qur’ânen om hon är i behov av det och inte annars.