Qur’ân-läsning under månadscykel

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (28)

Fråga: Vad är domen för att en kvinna i skolan läser och vidrör Qur’ânen under sin månadscykel?

Svar: Hon får inte vidröra Qur’ânen direkt. De lärde är oense om hennes Qur’ân-läsning är utantill, men hon får lov att göra det vid behov som exempelvis prov. Däremot får hon inte vidröra Qur’ânen direkt – det måste vara med ett skynke.