Qur’ân-läsning och erinran under månadscykel och sexuell orenhet

Imâm ´Abdur-Razzâq bin Hammâm as-San´ânî (d. 211)

al-Musannaf (1/447-448)

22 – Får den menstruerande kvinnan och den sexuellt orene erinra sig Allâh?

1313 – Från Ma´mar som sade:

“Jag frågade az-Zuhrî om den menstruerande kvinnan och den sexuellt orene får erinra sig Allâh. Han svarade: “Ja.” Jag frågade om de fick läsa Qur’ânen. Han svarade: “Nej.”

Ma´mar berättade att al-Hasan och Qatâdah sade:

“De två ska inte läsa någonting ur Qur’ânen.”

1314 – Ibn Djuraydj underrättade oss:

“Jag frågade ´Atâ’: “Vad kan den menstruerande kvinnan och den sexuellt orene läsa ur Qur’ânen?” Han svarade: “Den menstruerande kvinnan ska inte läsa något. Den sexuellt orene får bara lov att inleda en vers.”

1315 – Från Ibn Djuraydj som sade:

“Jag frågade ´Atâ’: “Kan den menstruerande kvinnan och den sexuellt orene erinra sig Allâh?” Han svarade: “Ja.”

1316 – Från ath-Thawrî, från al-Mughîrah, från Ibrâhîm som sade:

“Den menstruerande kvinnan och den sexuellt orene får lov att erinra sig Allâh och göra saker i Allâhs namn.”

1317 – Från ath-Thawrî, från ´Âmir ash-Sha´bî: Jag hörde Abûl-Gharîf al-Hamdânî säga:

“Jag betvittnade ´Alî bin Abî Tâlib urinera, varpå han sade: “Läs Qur’ânen så länge ni inte är sexuellt orena. Den som är sexuellt oren ska inte ens läsa en bokstav ur den.”

Den åsikten delar ´Abdur-Razzâq.

1318 – Från ath-Thawrî, från al-A´mash, från Abû Wâ’il, från ´Abîdah as-Salmânî som sade:

“´Umar bin al-Khattâb föraktade att läsa Qur’ânen i tid av sexuell orenhet.”

1319 – Från Ibn ´Uyaynah, från Muhammad bin Târiq som sade:

“Jag frågade Ibn-ul-Musayyab om den sexuellt orene fick läsa något ur Qur’ânen. Han svarade: “Ja.”

1320 – Från Hishâm bin Hassân som sade:

“Den sexuellt orene får prisa och lova Allâh och åkalla, men inte läsa en vers ur Qur’ânen.”