Qur’ân-läsning innan fredagsbönen

Fråga: Medan folket i vårt land väntar på predikaren till fredagsbönen läser en person Qur’ânen i mikrofon till dess att predikaren kommer. Är detta föreskrivet?

Svar: Det är okej. Det är en påminnelse. Det är bra oavsett om var och en läser för sig eller om en läser och andra lyssnar till dess att predikaren kommer.