Qur’ân-läsning i sexuellt orent tillstånd

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (6/7-8)

Med en autentisk berättarkedja återberättade Abû ´Ubayd att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) föraktade att den sexuellt orene läser något ur Qur’ânen. Via flera håll återberättade han också ´Âmir bin as-Samt, från Abûl-Gharîf som sade:

”´Alî (radhiya Allâhu ´anh) blev frågad om den sexuellt orene kan läsa Qur’ânen. Han svarade: ”Nej, inte ens en bokstav.”

Berättarkedjan består av svaghet på grund av Abûl-Gharîf. ´Umars rapportering räcker. Där ser vi att det är föraktfullt för den sexuellt orene att läsa Qur’ânen. Det stärks ytterligare av att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föraktade att hälsa tillbaka på fredshälsningar om han inte var tvådd. Det är klart och tydligt. Däremot saknas bevis för att det ska vara förbjudet att läsa Qur’ânen i ett sådant tillstånd.