Qur’ân-läsning i samband med kondoleanser

Fråga: Vad är domen för läsa Qur’ânen i samband med kondoleanser på så sätt att var och en läser en del…

Svar: Det är en innovation. Det är en innovation. Det är en vidrig innovation. Qur’ânen har inte uppenbarats för att den skall läsas i samband med kondoleanser, ett år efter den dödes bortgång eller några andra samlingar som inte är föreskrivna. Qur’ânen skall rentvås från liknande evenemang.