Qur’ân-läsning i orent tillstånd

834 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag föraktar att nämna Allâh i orent tillstånd.”

Rapporterad av Abû Dâwûd (¼), an-Nasâ’î (1/16), ad-Dârimî (2/287), Ibn Mâdjah (1/145), Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” (206), via honom Ibn Hibbân (189), al-Hâkim (1/167), via honom al-Bayhaqî (1/90) och Ahmad (5/80) via Qatâdah, från al-Hasan, från Hudhayn bin Abîl-Mundhir Abû Sâsân, från al-Muhâdjir bin Qanfadh som berättade att:

”Han kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan han urinerade och hälsade till honom. Han hälsade inte tillbaka förrän han tvått sig. Sedan ursäktade han sig och sade: ”Jag föraktar att nämna Allâh i orent tillstånd.”

I och med att Freden (السلام) är ett av Allâhs namn föraktade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att nämna Honom i orent tillstånd. Det bevisar att det är än mer föraktfullt att läsa Qur’ânen i orent tillstånd. Således är det olämpligt att konstatera att det är tillåtet att läsa Qur’ânen i orent tillstånd, vilket vissa av våra bröder Ahl-ul-Hadîth säger.