Qur’ân-läsning i liggande position

Fråga: Vad är domen för att jag ligger och läser ur en Mushaf?

Svar: Det är inga problem. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste Qur’ânen medan han hade sitt huvud i ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) knä under hennes månadsperiod. Likaså är det inga problem om en person lägger sig i sin säng och läser ur en Mushaf.