Qur’ân-läsning i form av musikalisk melodi

Fråga: Vad är domen för att läsa Qur’ânen med en musikalisk melodi?

Svar: Vi söker skydd hos Allâh från det. Det är inte tillåtet att läsa Qur’ânen med melodi och få den att framstå som sång. Dessa melodier finns hos Sûfiyyah. Det är inte tillåtet att läsa Qur’ânen på det viset. Det är inte tillåtet att läsa Qur’ânen i form av sång. Qur’ânen skall läsas liksom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och de lärda läste och läser den. Det är däremot förbjudet att läsa den som Sûfiyyah, innovatörerna och sångarna.