Qur’ân-läsning för döda

Fråga: Vad är domen för att läsa Qur’ânen och ägna belöningen åt en levande eller död person?

Svar: Många lärda delar den åsikten. De säger att alla handlingars belöning som ägnas åt den levande eller döde muslimen gagnar dem. Den åsikten saknar emellertid bevis. Det är bara särskilda handlingar som understöds av bevis; vallfärd för andra, ´Umrah för andra, välgörenhet för andra, tillbedjan för andra. Det finns bevis för att dessa handlingar kan göras för andra och att deras belöningar kan ägnas åt andra.

Vad beträffar allting annat, så är det i princip handlaren som belönas för sin handling:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

”Ingenting skall tillerkännas människan utom det som hon har eftersträvat.” 1

I princip är det handlaren som belönas för sin handling däribland Qur’ân-läsningen. Qur’ân-läsningen tillkommer läsaren och till följd därav skall han inte ägna dess belöning åt någon annan. Ty det finns inget bevis för det.

153:39