Qur’ân-läsning för döda

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 174-175

Fråga: Jag hörde al-Kabsî rekommendera Qur’ân-läsning för döda och framför allt på begravningsplatser. Vad är domen för det?

Svar: Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

… eller att ingenting skall tillerkännas människan utom det som hon har eftersträvat…”1

Qur’ânen har uppenbarats för att läka kropp och själ. Vi har inte tagit del av att de brukade läsa Qur’ânen för döda på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Hans döttrar dog, ´Uthmân bin Madh´ûn dog och många andra dog utan att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde någon att läsa Qur’ânen för dem.

153:39