Qur’ân-läsning för döda

Fråga: I vårt land innoverar de i samband med att en person dör. De samlas för att läsa ut Qur’ânen för den döde i hopp om att han belönas för läsningen. Vad råder ni?

Svar: Det är grundlöst. Det är nyttigare för den döde att de ber om förlåtelse för honom och skänker välgörenhet å hans vägnar. Det är det som har bevisats. Det finns inga bevis för att Qur’ânen ska läsas för den döde.