Qur’ân-amuletter under kuddar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/24-25)

Fråga: Vad anser ni om Qur’ân-amuletter som läggs under kuddar eller väts i vatten som sedermera dricks?

Svar: Det är föreskrivet att botas med hjälp av Qur’ânen. Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En grupp av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare var ute på en resa när de slog sig ned hos en arabisk stam. De bad dem att ta emot dem som gäster, men de vägrade. Då blev stamhövdingen stucken. De försökte bota honom på alla möjliga sätt, men inget hjälpte honom. Vissa av dem sade: ”Ni borde vända er till gruppen som har kommit. De kanske har något.” De gick till dem och sade: ”Vår stamhövding har blivit stucken. Vi har försökt bota honom på alla sätt, men det har inte hjälpt honom. Har ni något?” En av dem sade: ”Jag svär vid Allâh att jag kan bota, men jag svär vid Allâh att vi bad er att ta emot oss som gäster, men ni vägrade. Jag kommer inte att bota er förrän ni ger oss en ersättning för det.” De kom överens om en flock får. Han började spotta på honom och läsa:

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre.”1

Mannen blev pigg som om han hade blivit befriad från tyglar. Han började gå och kände inte av någon smärta. De gav dem ersättningen som de hade kommit överens om. Vissa av dem sade: ”Dela upp den.” Andra sade: ”Gör inget förrän vi kommer till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättar för honom vad som har hänt, så får vi se vad han befaller oss.” De kom till Allâhs sändebud och berättade för honom vad som hade hänt. Han sade: ”Hur vet du att den exorciserar?” Sedan sade han: ”Ni har gjort rätt. Dela upp den och ge mig en del” och började skratta.”2

Det är alltså korrekt och nyttigt att bota med Qur’ânen. Men på vilket sätt? På samma sätt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) botade. Han läste Qur’ânen över sjuka.

Beträffande Qur’ân-amuletter, tilläts de av vissa Salaf till skillnad från andra. Exempelvis tillät inte ´Abdullâh bin Mas´ûd det medan andra gjorde det. Dock har det inte rapporterats från Salaf att Qur’ân-amuletter ska läggas under kuddar eller hängas upp på väggar. Vi ska inte göra något Salaf inte gjorde. Än värre är det att läsa över saffransvatten och sedan skriva otydligheter med det på papper. Den handlingen är innovativ och fel.

11:1

2al-Bukhârî (2276) och Muslim (2201).