Qur’ânen kommer från Allâh och till Honom kommer den att återvända

Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (3/174)
publicerad
28.01.2008

När det kom till frågan om
Qur’ânen och att det hör till tron på den att man anser den vara
Allâhs oskapade tal, som kommer från Honom och som kommer att återvända
till Honom, började vissa av dem tvista om frasen ”den kommer från
Honom och till Honom kommer den att återvända” och kräva en förklaring
av det.

Jag sade:

Vad denna fras beträffar, har den
rapporterats autentiskt från Salaf. Exempelvis sade ´Amr bin Mâlik:

”Jag har mött människor i sjuttio
år. De brukade säga: ”Allâh är Skaparen och allting annat förutom
Qur’ânen är skapat. Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Den kommer från
Honom och till Honom kommer den att återvända”.”

Flera lärda har samlat ihop rapporteringar
från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna och
efterföljarna i denna fråga. Några av dem är Hâfidh Abûl-Fadhl
bin Nâsir och Hâfidh Abû ´Abdillâh al-Maqdisî.

”Den kommer från Honom” betyder
att det är Han som har uttalat den och att det är från Honom som
den har uppenbarats. Det är alltså inte såsom Djahmiyyah påstår
då de säger att Han skapade Qur’ânen i luften och liknande, eller
att den började från någon annan.

”Till Honom kommer den att återvända”
betyder att den kommer att lyftas upp till Honom strax innan världen går
under. Den kommer då att försvinna från Masâhif och
bröst. Till följd därav kommer det inte att kvarstå ett ord från
den i människornas bröst och Masâhif

De flesta närvarande höll med om
detta, medan motståndarna förblev tysta.