Qurân-amuletter

Publicerad: 2007-08-21
Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Hasan Âl ash-Shaykh
Källa: Fath-ul-Madjîd, sid. 109
Fotnot: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

 

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

””Vad berör att man hänger Qur’ânen runt halsen, fanns det Salaf som tillät det medan andra inte gjorde det, utan ansåg det vara förbjudet. En av dem var Ibn Mas´ûd.””

De lärda bland följeslagarna och efterföljarna är oense om det är tillåtet eller inte att ha på sig amuletter med Qur’ânen och Allâhs namn och egenskaper på.

En grupp sade att det var tillåtet. Några av dem var ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs [1] . Dessutom verkar detta vara det som rapporteras från ´Â’ishah. Denna åsikt innehas även av Abû Dja´far al-Bâqir och det är en rapportering från Ahmad. Deras bevis är att de tolkade de förbjudna amuletterna endast vara de som består av avguderi.

En annan grupp säger att det inte är tillåtet. Denna åsikt har Ibn Mas´ûd och Ibn ´Abbâs och den verkar även vara Hudhayfahs och ´Uqbah bin ´Âmirs åsikt. Även en grupp efterföljare hade denna åsikt, varav några är Ibn Mas´ûds följeslagare. Det är även en av Ahmads rapporterade åsikter och många av hans följeslagare valde denna åsikt. Denna åsikt har likaså de senare generationerna och de använder sig av denna hadîth och hadîther med liknande innebörd. Detta är den korrekta åsikten baserat på tre faktorer:

Den första: Förbudet är allmänt, utan att något specificerar det.

Den andra: För att hindra förbjudna handlingar som denna handling leder till, ty det leder till att man efter ett tag hänger något annat runt halsen.

Den tredje: Att ha det hängandes runt halsen fordrar att det finns på personen när han uträttar naturliga behov, tvättar sig och dylikt.


[1] Rapporteringen är svag och tyder inte alls på det.