Qunût mot den orättvise makthavaren

Fråga: Allâh (subhânah) sade:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ

”Det ankommer inte på dig att bestämma…”1

Om imamen ber mot den orättvise ledaren i Qunût och nämner honom vid namn…

Svar: Det är inte tillåtet att namnge honom. Han får be mot de orättvisa, tyranniska och angriparna utan att nämna dem vid namn. Måhända Allâh vägleder personen så att han konverterar till islam och förblir en bra muslim.

13:128