Qunût i tysta dagsböner

Fråga: Är det föreskrivet för imamen att i samband med olyckor läsa Qunût i en tyst bön som Dhuhr och ´Asr? Skall han i så fall läsa det högt?

Svar: Han skall läsa det i varje bön; på natten och på dagen.

Fråga: Skall han läsa det högt?

Svar: Åkallan skall läsas högt om de ber i samling. Därtill skall de säga ”Âmîn”. Han skall dock inte läsa det högt om han ber för sig själv.