Qunût i tysta böner

Fråga: Apropå Qunût i samband med olyckor; är det tillåtet att läsa det i tysta böner?

Svar: Ja. Det är tillåtet i alla böner. Men först måste man få ett utslag från myndigheterna. Det är makthavaren som befaller alla imamer att läsa Qunût.