Qunût i fredagsbönen

Fråga: Vad är domen för Qunût i fredagsbönen?

Svar: De lärda säger att imamen skall inte läsa Qunût i fredagsbönen. Ty bön för de troende läses under själva predikan. Där får han be för dem han vill läsa Qunût för. Så sade de lärda och Allâh vet bättre.

Fråga: Och om han läser Qunût?

Svar: I och med att de lärda säger att han inte skall göra det…

Fråga: Är det tillåtet?

Svar: Det är harmlöst. Han är inte syndig om han skulle göra det. Men det är bättre att be för dem han vill läsa Qunût för under själva predikan.