Qunût i Fadjr och Witr

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/301-303)

428 – Min fader sade:

Beträffande Qunût i Fadjr, är handlingen harmlös om imamen ber om hjälp mot annalkande fiende. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så. I så fall är det harmlöst med Qunût i Fadjr, inte annars. Dessutom ska Qunût i Fadjr och Witr hållas efter Rukû´.”

Jag hörde min fader säga:

Jag föredrar Qunût efter Rukû´. Ty allt som är bekräftat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gällande Qunût gör gällande att han läste Qunût i Fadjr efter Rukû´. Han sade:

Allâh! Rädda al-Walîd bin al-Walîd och Salamah bin Hishâm.”1

Jag föredrar också att Qunût i Witr läses efter Rukû´.”

Min fader sade:

Det rapporteras att ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) läste Qunût i Witr efter Rukû´. Huruvida profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste Qunût i Witr före eller efter Rukû´, har inte autentiserats.”

1al-Bukhârî (4560) och Muslim (675).