Qunût i alla fem böner

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (885)

Som du vet är Qunût åkallan. I och med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte detaljerade när Qunût i samband med katastrofer ska läsas, ska domen förbli allmän utan specificering baserad på egna åsikter. Detta gäller framför allt med tanke på att Allâh (´azza wa djall) älskar att Hans slavar åkallar Honom. Att säga att vissa böner ska innehålla Qunût till skillnad från andra kräver bevis.

Frågeställare: Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste Qunût i Fadjr och Maghrib.

al-Albânî: Och andra än Muslim?

Frågeställare: Vissa rapporteringar nämner Dhuhr.

al-Albânî: Han läste Qunût i alla fem böner.

Fråga: Kan inte den generaliseringen tolkas med dessa specifika hadîther?

al-Albânî: Nej, det är ingen specificering. Det hade dock varit möjligt att påstå något sådant om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vidhöll bara det sättet.

Fråga: Alltså måste Qunût läsas i alla fem böner.

al-Albânî: Jag säger inte att man måste; det är föreskrivet. Att det är föreskrivet betyder att det inte är obligatoriskt och att det inte är obligatoriskt betyder att det är tillåtet då och då.