Qunût hela året

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/297)

418 – Jag frågade min fader om Qunût ska läsas varje natt, hela året eller andra halvan av Ramadhân. Han svarade:

Det är harmlöst om han läser Qunût varje natt. Det är harmlöst att läsa Qunût hela året, fastän han läser Qunût den andra halvan av Ramadhân.”