Qunût efter Rukû´

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/298)

420 – Jag frågade min fader om Qunût i Witr ska läsas före Rukû´ eller efter Rukû´. Han svarade:

Jag föredrar att man läser Qunût efter Rukû´.”

421 – Jag frågade min fader om Qunût i Witr ska läsas före Rukû´ eller efter Rukû´. Han svarade:

Efter att man rest sig upp från Rukû´.”

422 – Jag hörde min fader säga:

I Witr föredrar jag att den bedjande läser ”al-A´lâ” i första Rak´ah och ”al-Kâfirûn” i andra. Därefter sitter han i Tashahhud och gör Taslîm. Sedan ber han Witr med en Rak´ah vari han läser först ”al-Fâtihah” och sedan ”al-Ikhlâs”. Därtill föredrar jag att han läser Qunût efter att ha rest sig upp från Rukû´.”