Qunût är mot fienden

Qunût i bönerna är föreskrivet i samband med olyckor och det är än mer påbjudet till Fadjr och Maghrib. Olyckor innebär fienden. Exempelvis bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Allâh hjälpa de svaga som var under fiendens makt. Likaså bad han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mot dem som dödade följeslagarna vid Ma´ûnah-brunnen.

Vad beträffar Qunût för levebröd, så har det inte rapporterats från någon av Salaf och jag känner inte till att någon har nämnt det.