Qudâmah bin Madh´ûn (radhiya Allâhu ´anh)

Publicerad: 2012-06-11
Författare: Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (1/161-162)

Qudâmah bin Madh´ûn var Abû ´Amr al-Djumhî. Han var en av de tidiga muslimerna som deltog i striden vid Badr. Han var ledare i Bahrayn på ´Umars tid. Han var morbor till de troendes moder Hafsah och Ibn ´Umar. Han var gift med deras faster Safiyyah bint al-Khattâb, en av kvinnorna som gjorde Hidjrah.

Qudâmah gjorde Hidjrah till Abessinien. Vid ett tillfälle drack han sprit efter att ha missförstått Allâhs (ta´âlâ) ord:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ

”De som tror och lever rättskaffens skall inte göra sig förebråelser för vad de [förut] har ätit och druckit.”1

´Umar piskade honom och avskedade honom från Bahrayn.

Ayyûb as-Sikhtiyânî sade:

”Den ende som deltog vid Badr och blev pryglad för sprit var han.”

Nej. Det fanns en till: skojaren Nu´aymân bin ´Amr al-Ansârî an-Nadjdjârî.

Ibn Sa´d sade:

”Qudâmahs barn var ´Umar, Fâtimah och ´Â’ishah. Han gjorde den andra Hidjrah till Abessinien och var med och stred vid Badr och Uhud.”

´Â’ishah bint Qudâmah sade att hennes fader dog år 36. Han blev 68 år. Han färgade inte sitt gråa hår. Han var lång och mörk. Må Allâh vara nöjd med honom.

1 5:93