Qasîmbo gick in i Ihrâm från Tâ’if

Fråga: En Qasîmbo reste för att utföra ´Umrah. På vägen stannade han tre dagar i Madînah varefter han fortsatte mot Jeddah var han också stannade tre dagar. Slutligen begav han sig till Tâ’if och gick in i Ihrâm därifrån.

Svar: Han måste sona. Hans ´Umrah är korrekt men han måste sona, ty han gick inte in i Ihrâm från stationen som han passerade, nämligen Dhûl-Hulayfah.