Qâdiyâniyyah är inte muslimer

Vi anser inte att Qâdiyâniyyah är muslimer.

Det verkar som att Qâdiyâniyyah har börjat med modet att följa al-Albânîs ord, vilket vår vän sade. De vill nu sprida sin villfarelse genom att förlita sig på mig. De säger att al-Albânî säger att om en kristen sluter sig till Qâdiyâniyyah, så har han blivit muslim.