Pynt och dekoration i Ramadhân

Fråga: Det har blivit vanligt bland vissa människor att pynta, dekorera och belysa hemmen för att visa glädje inför Ramadhân. De särskiljer vissa delar av hemmen med utsmyckning och målning och ordnade måltider för att bryta fastan och inleda fastan. Är det tillåtet?

Svar: Det är grundlöst. Det finns ingen skillnad mellan Ramadhân och andra månader när det kommer till att fixa hemmet. Ramadhân skall inte särskiljas med något av det. Ramadhân skall inte särskiljas med hemdekorationer, draperier och utseenden. Ramadhân skall särskiljas med dyrkan, ånger, Tarâwîh och nattbön.