Pussar handen och sätter pannan på den

Fråga: I vårt land har de som vana att pussa en persons hand och sedan sätta pannan på den…

Svar: Det är också Sudjûd. Det är Sudjûd.

Fråga: Sudjûd?

Svar: Ja.