Psykiskt sjuk maka vägrar maken samlag

Fråga: En kvinna är psykiskt sjuk. Då hennes make vill ha samlag med henne händer det att hon vägrar på grund av sin sjukdom. Är det problematiskt?

Svar: Om hon är sjuk skall hon berätta det för sin make. Antingen accepterar han ursäkten eller också låter hon bli att lyda honom om hon är påtagligt sjuk.