Psykiska sjukdomar beror på svag tro

Jag är övertygad om att det inte finns ett problem, såväl psykiskt som socialt, utan att lösningen finns i denna religion. Dagens psykiska sjukdomar beror på många människors svaga tro. En person med stark tro kan inte drabbas av någotdera.

Som exempel kan jag ge tron på bestämmelsen och ödet. En person kämpar förgäves för att uppnå en sak. Han uppnår rena motsatsen. Den som tror på ödet och behagas av att Allâh (´azza wa djall) är hans Herre kommer att se likgiltigt på bådadera. Han kommer att säga att han har gjort vad han har kunnat, ivrat för det som gagnar honom och bett Allâh om hjälp, men hans Herre gör vad Han vill. Allâh har bestämt och gjort vad Han har velat. Du lär se hur fullständigt harmonisk han är. Hans själ är nöjd. Han är med Allâhs (´azza wa djall) öde, oavsett om det är positivt eller negativt.

Personen som lider av svag tro och inte får som han vill blir arg och ångerfull; han frågar varför han inte gjorde något annat istället eller att han borde gjort annorlunda för att uppnå ett annat resultat.

Islam låter alltså aldrig en människa vara orolig. Sakfrågan behöver dock tro och kunskap. Vår Shaykh ´Abdur-Rahmân as-Sa´dî (rahimahullâh) har en avhandling vid namn ”al-Wasâ’il al-Mufîdah lil-Hayât as-Sa´îdah” och en annan vid namn ”ad-Dîn al-Islâmî yahillu Djamî´-al-Mashâkil”. En gång visade han mig en liten avhandling benämnd ”How to stop worrying and start living”1. Shaykhen prisade boken och sade att den är bra. Förmodligen skrev han (rahimahullâh) dessa två små handlingar utifrån denna avhandling.