Psykisk ohälsa – ett straff före straffet

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/225-226)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

”Men den som vänder ryggen åt Mig skall få ett eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind.”1

Det vill säga den som går emot Mina order och Min uppenbarelse till Mitt sändebud, vänder ryggen åt allt det, ignorerar det och väljer en annan väg:

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا

”… skall få ett eländigt liv…”

Ett eländigt jordeliv. Han kommer att sakna lugn och ro och leva i ångest. Hans inre är åtstramat på grund av hans villfarelse ehuru han tillsynes har det bra ställt; han klär sig som han vill, äter vad han vill, bor där han vill. Men så länge hans hjärta saknar övertygelse och vägledning upplever han ständig oro, förvirring och tvivel. Det är hans elände.

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

”… och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind.”

Mudjâhid, Abû Sâlih och as-Suddî sade:

”Det vill säga utan ursäkt.”

´Ikrimah sade:

”Han kommer inte att se något förutom helvetet.”

Det är också möjligt att han uppstår eller tas till helvetet med såväl blind syn som blind insikt.

120:124