Provsmak under fastans gång

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Irwâ’-ul-Ghalîl (4/85-86)

937 – Ibn ´Abbâs sade:

”Det är harmlöst att smaka vinäger eller något annat man vill köpa.”

Citerad av Ahmad och al-Bukhârî.

Berättarkedjan är god. al-Bukhârî nämnde den i sin ”as-Sahîh” med en reducerad berättarkedja. Ibn Abî Shaybah rapporterade den i ”al-Musannaf” med en sammanbunden berättarkedja via Djâbir, från ´Atâ’, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Det är harmlöst för den fastande att smaka vinäger eller något annat så länge han inte sväljer det.”

Djâbir är al-Dju´fî och svag. Han rapporterade den också via Sharîk, från Sulaymân, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Det är harmlöst för den fastande att smaka honung, ghee och annat och sedan spotta ut det.”

Berättarkedjan är god. Sharîk är Ibn ´Abdillâh al-Qâdhî och hans minne var svagt. Via honom rapporterade al-Bayhaqî. För övrigt förteg Hâfidh Ibn Hadjar hadîthen i ”Fath-ul-Bârî”.