Provocerad kräkning bryter fastan

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som kräks är inte skyldig att ta igen dagen. Den som kräks avsiktligt är skyldig att ta igen dagen.”1

Vad betyder hadîthen?

Svar: Den betyder att fastaren som provocerar fram sin kräkning bryter sin fasta. Ty han tar ut födan ur sin magsäck därav den brutna fastan.

1Abû Dâwûd (2380), at-Tirmidhî (720), Ibn Mâdjah (1676) och Ahmad (10468). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´ (6243).