Prövningen i att gå till makthavaren

4320 – ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som bosätter sig i öknen, blir obildad. Den som går efter jakt, blir försumlig. Den som går till en makthavare, sätts på prövning.”1

as-Suyûtî sade i sina kommenterar till Abû Dâwûds ”as-Sunan”:

”Om han håller med honom om det han presenterar för honom och lämnar det, sätter han sin religion på spel. Om han dock inte håller med honom, sätter han sitt liv på spel. Detta gäller däremot den som gör detta för att vara dem till lags. Angående den som gör det för att påbjuda och förbjuda och råda, anses hans vistelse däri höra till de bästa vistelserna.”

Jag tillägger och säger att hans liv sätts även då på spel – och Allâh vet bättre.

1 Autentisk enligt Imâm al-Albânî i ”Sahîh al-Djâmi´ as-Saghîr” (6296).