Prövningarnas Öst

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig bredvid predikstolen och sade:

”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Han pekade mot öst eftersom dess invånare var otrogna på den tiden. Han nämnde att prövningen skall komma österifrån, vilket har skett. Kamel- och Siffînkrigen och Khawâridjs uppkomst skedde ju i Nadjd, Irak och Österlandet därefter. Grunden till den ultimata prövningen som banade vägen för all förstörelse låg i mordet på ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kände till det i förväg och varnade för det, vilket bevisar hans profetskap.

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot öster:

Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån kommer Satans horn.”

al-Khattâbî sade:

Den som är i Madînah har sitt Nadjd från Iraks håll med omnejd. Det räknas som öst om Madînah. Nadjd står för upphöjd mark medan dess motsats är dalsänka (غور). Tihâmah tillhör dalsänkan och Makkah tillhör Tihâmah.”

Prövningarna skall börja i Öst och därifrån skall Ya´djûdj och Ma´djûdj och ad-Dadjdjâl dyka upp. Ka´b sade:

Därifrån kommer den obotliga sjukdomen och förstörelsen i religionen.”

al-Muhallab sade:

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad inte för österlänningarna bara för att försvaga deras vilja till ondskan som skulle finnas därborta på grund av att Satan råder där med prövningar.”