Prövningarnas olika situationer

al-Barbahârî sade:

”Att sätta andra på prov i islam är en innovation.”

Det vill säga att pröva en person för att veta om han är från Ahl-us-Sunnah eller inte. Människorna är till synes muslimer. Vi skall inte pröva någon förrän vi ser saker och ting som motstrider Ahl-us-Sunnahs troslära. Exempel på det är att han tar lätt på Irdjâ’ eller Djahmiyyahs, Sûfiyyahs eller Râfidhahs lära och liknande. I detta fall frågas han för det han misstänks.

Om han är Murdji’î, frågas han om tron och ifall den stiger och sjunker och om den består av tro, tal och handling eller om det endast räcker med bekräftelse.

Om han är Mu´tazilî, frågas han om Mu´tazilahs fem principer.

Om han är Djahmî, frågas han om Egenskaperna och Allâhs bok.

Om han är Râfidhî, frågas han om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj är felfri och så vidare.