Prövning utan orsak är en prövning

Fråga: Vad anser ni om det vissa studenter gör när de prövar sina bröder som till synes är rättfärdiga och utmed Sunnah när de frågar dem om vad de säger om en viss Shaykh eller en viss metodik?

Svar: Det är en prövning. Lämna denna prövning. Betrakta människorna som bra. Det enda undantaget är om någon av dem visar rena motsatsen. I detta fall får du råda honom. Antingen accepterar han eller också tar du avstånd från honom.