Protester via namninsamling

Fråga: Hur skall det korrekta rådet vara och vad anser ni om namninsamlingar på ett manifest för att fördöma något ont?

Svar: Manifest skall inte komma från någon annan än en officiell och särskild myndighet. Det skall varken individer eller inofficiella grupper stå för. Det leder till kaos. Det hör till kaos. Manifest får endast härröra från särskilda myndigheter. Allt har en ordning. Det som kommer från en oordning medför inga positiva resultat. Det finns risk att muslimerna får det ännu värre då. Frågan är i behov av regleringar och Sharî´ah-baserade grunder och samråd muslimerna emellan.