Protester utanför myndigheterna

Fråga: Vilka regler har fördömandet av det onda? Vad anser ni om att människorna samlas utanför vissa myndigheter för att visa sitt missnöje?

Svar: Man måste ta kontakt med myndigheterna. Det har dock regler. Kravet som framförs till dem skall vara rätt och korrekt. Det skall ske med etikett och i rätt tid och på ett rätt sätt. Gör du så här kommer du inte att hindras från att ta kontakt med dem.

Angående folksamlingar, är de värdelösa. Faktum är att de förstör ditt syfte som du har kommit för. Folksamlingar, protester och dylikt gagnar inget. Det förstör bara din kamp. Det måste finnas regleringar. Studenten är den förste som skall hålla fast vid de Sharî´ah-baserade reglerna.