Protesten mot profeten

Fråga: Finns det goda och onda innovationer?

Svar: Nej, det finns inget gott i innovationer. Alla innovationer är villfarelse. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje innovation är en villfarelse.”1

Säger du då att det visst finns goda innovationer? Det är en protest mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1Muslim (867).