Promenad i könsintegrerade parker

Fråga: Får fäder och förmyndare låta sina döttrar gå till könsintegrerade parker om de får sällskap av manliga anhöriga?

Svar: Det är inte tillåtet. De får inte försumma sina döttrar och kvinnliga anhöriga och låta dem gå till samlingsplatser som består av det ena och det andra.