Projektorer och affischer i moskén

Fråga: Vad är domen för att ha projektorer bak i moskén som visar hadîther och vissa domar för att nytta människorna?

Svar: Det skall inte finnas några projektorer, skrifter eller affischer i moskén. Moskén skall inte bestå av dessa frågor eller andra distraktioner. Salaf gjorde inte så. De hängde inte upp affischer med Dhikr på. Har människorna blivit så okunniga? Till och med en lekman vet vad han skall säga efter bönen. De har lärt sig det sinsemellan och med tiden. Du behöver inte skriva något och hänga upp det i moskén framför dem. Det är nonsens och innovationer i moskéerna.