Projektet måste stängas och förstöras

Fråga: Det finns ett projekt benämnt ”as-Salâmu ´alayk ayyuhân-Nabî”1 som tar upp profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvarlevor. Är det projektet korrekt?

Svar: Det har stängts. Det har stängts på order. Prinsen av Makkah har stängt det. Om det har öppnats så får man granska det igen. Deras handling är inte korrekt. Det uppmanar till Tabarruk via dessa saker. De tror att det är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) saker eller att de påminner om dem. Det är en innovation som måste förbjudas. De sakerna måste förstöras. De banar bara vägen till ondska. Kanske kommer lekmännen att åka dit istället för Makkah och tro att det täcker resan till Makkah. Kanske kommer någon till och med att få för sig att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är där varför de tilltalar honom med:

”as-Salâmu ´alayk ayyuhân-Nabî.”

Det är som att han är därinne.