Projekt namngivna efter Ibn Sînâ (Avicenna)

Fråga: Vad anser ni om att namnge vissa projekt efter Ibn Sînâ? Anses detta vara en högaktning av honom?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är en högaktning av Ibn Sînâ. Ibn Sînâ var en kättare. Shaykh-ul-Islâm har förklarat hans tillstånd och avvisat honom i flera böcker. Det är allmänt känt. Hans fader var Bâtinî.

Det stämmer att Ibn Sînâ var framstående inom medicin. Det råder inga tvekan om att hans kunskap inom medicinen är erkänd. Vad gäller frågor som berör religionen och trosläran, var han en kättare – och skydd sökes hos Allâh.