Profetskapet avslutat till skillnad från budskapet?

Fråga: Stämmer det att profetskapet avslutades med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till skillnad från budskapet?

Svar: Det där är otro. Det är otro att anse att profetskapet har avslutats till skillnad från budskapet. Det finns inget sändebud och ingen profet efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).