Profetskapets begynnelse

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Den första uppenbarelsen som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick ta emot var i form av en sann dröm i sömnen. Han drömde ingen dröm utan att den kom som ett gryningsljus.”1

Profeten drömde ingen dröm utan att den kom som ett gryningsljus, det vill säga klart, tydligt och snabbt. Han kunde uppleva drömmen han hade drömt redan samma dag eller dagen därpå. I vilket fall som helst var drömmarna klara som gryningsljuset. ´Â’ishahs ord bevisar att sanna drömmar är en form av uppenbarelse, vilket stämmer. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att sanna drömma utgör en fyrtiosjättedel av profetskapet.

1al-Bukhârî (3).