Profetiska mirakel var makalösa

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/250)

al-Masîh ad-Dadjdjâl kommer att hävda gudomlighet och göra underverk. Men hans påstående om gudomlighet är ett omöjligt påstående i sig. Följaktligen skickar Allâh Messias, Maryams son, som dödar honom varvid ad-Dadjdjâls lögn blottas. Vad som också klarlägger hans lögn är följande:

1 – Det står hädare (كافر) på hans panna.

2 – Han är enögd till skillnad från Allâh.

3 – Ingen människa ser sin Herre innan han dör.

4 – När han en andra gång vill döda personen han dödat misslyckas han.

Han kommer alltså att frambringa flera bevis för sin lögn och att han är osanningsenlig. Tvärtemot profeterna. Inga människor och inga djinner kunde lägga fram underverk som liknade profeternas mirakel eller ens häva dem; Mûsâs käpp förvandlades till en orm, Sâlih tog ut en kamel ur en klippa, Messias upplivade döda och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) erhöll bland andra måndelningen och Qur’ânen.